Wyszukiwanie zaawansowane
» Polityka prywatności

Kontakt

  • ACCESS Przemysław Ignatowicz
    16-100 Sokółka
    ul. Sportowa 41
    NIP: 545-180-46-19
  • E-mail:sklep@access24.com.pl
  • Telefon(+48) 698 260 996
  • Godziny działania sklepuObsługa Klienta: Pn.- Sob. 8:00-16:00

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTML

Polityka prywatności

10.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U z 1997r Nr 133 poz. 833) dane osobowe Zamawiającego przechowywane są w zbiorze danych firmy ACCESS Przemysław Ignatowicz. Dane te są przetwarzane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia.

10.2.  Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w https://access24.com.pl/ jest ACCESS. ACCESS z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.   

10.3.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ACCESS w zakresie zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach https://access24.com.pl/ (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w art. 2 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w art..2, przy czym Klienci mogą przeglądać https://access24.com.pl/ oraz zamieszczone w nim towary bez uprzedniej rejestracji konta oraz podawania danych osobowych.

10.4. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji konta oraz w formularzu osobowym są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w https://access24.com.pl/ oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez ACCESS informacji o spółce i jej towarach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

10.5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ACCESS i za zgodą Klientów.

10.6. W przypadku uzyskania przez ACCESS wiadomości o korzystaniu przez Klienta z https://access24.com.pl/ niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ACCESS może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10.7. ACCESS zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przywołanej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ACCESS zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ACCESS danych osobowych innemu niż ACCESS administratorowi danych.

10.8. ACCESS zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, a także możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 9 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ACCESS może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ACCESS lub też gdy ACCESS uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w https://access24.com.pl/ naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


Przejdź do strony głównej
Copyright © ACCESS Przemysław Ignatowicz - Wszelkie prawa zastrzeżone / Realizacja: TechnikaReklamy.pl